سرسیم

کاری از آلتا الکتریک

مقدمه :

سرسیم به قطعات فلزی گفته می‌شود که در سیم کشی‌ها و ادوات الکتریکی استفاده می‌شوند.

اتصال دهنده های الکتریکی مانند سرسیم وسیله ای برای اتصال مدار های الکتریکی با استفاده از تجهیزات مکانیکی هستند. این اتصال ها ممکن است موقتی یا به عنوان اتصال الکتریکی دائم توسط سیم ها عمل کنند. اتصال دهنده های الکتریکی زیادی از انواع مختلف وجود دارند این اتصالات ممکن است دو سر از سیم را به هم پیوند دهند یا سیم را به یک پایانه الکتریکی متصل کنند. به نمونه هایی از این محصول به همراه کاربردهای آن ها در زیر اشاره می کنیم :

انواع سرسیم :

وایرشو : جهت اتصال مطمئن و سریع یک سیم در یک سلول ترمینال از وایرشو های روکشدار استفاده می گردد.

وایرشو دوبل : وایرشو هـای دوبل روکشدار دارای ورودی دو سیم به صورت هم زمان می باشد.

گرد (حلقوی) روکشدار : به منظور اتصال سیم به پیچ هادی استفاده می شود.

دو شاخ روکشدار : به منظور اتصال سیم به پیچ هادی ، بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ استفاده می شود.

سوزنی روکشدار : به منظور جلوگیری از صدمه دیدن سیم در حالت داخل شدن مستقیم به سلول ترمینال و بستن پیچ ترمینال بر روی سیم استفاده می شود.

رابط (مف روکشدار) : به منظور اتصال دائم دو سیم به یک دیگر ، و یا افزایش طول دو سیم جهت رسیدن به یک دیگر استفاده می شود.

فیشی نری روکشدار : در مقابل سرسیم های فیشی مادگی جهت اتصال موقت دو سیم به یک دیگر استفاده می شود.

فیشی مادگی روکشدار : در مقابل سرسیم های فیشی نری جهت اتصال موقت دو سیم استفاده می شود.

برنجی : برای اتصال دائم و موقت یک سیم به برد الکترونیکی یا یک سیم دیگر استفاده می شود.

کلیات

عایق بندی سرسیم ها

سرسیم های مختلف دست ما را برای انتخاب آن ها مطابق با کاری که می خواهیم انجام دهیم باز گذاشته است. این محصولات برای حداکثر رسانایی ساخته شده‌اند و به شکل عایق و غیر عایق به فروش می رسند و همچنین این محصولات برای مدارهای با سیم کشی جریان DC یا AC قابل استفاده هستند. عایق بودن این محصول علاوه بر اینکه موجب نارسانا شدن آن می شود بلکه معمولاً برای محافظت آن ها در برابر رطوبت و آب و همچنین در برابر گرمای شدید یا سرما نیز مفید واقع می شود. با این وجود سرسیم های غیر عایق در مواردی که حفاظت زیاد و ایمنی اضافی احتیاج نیست گزینه مناسبی  از لحاظ اقتصادی برای انتخاب می باشند.

هنگام خرید این محصولات اطمینان حاصل کنید که خرید شما مطابق با استانداردهای صنعت و الزامات پروژه تان باشد.

توضیحات کامل :

وایرشو :

جهت اتصال مطمئن و سریع یک سیم در یک سلول ترمینال از وایرشو های روکشدار استفاده می گردد. مورد استفاده وایرشو از این قرار است که وایرشو به نحوی روی سرسیم قرار می گیرد که قسمت عایق وایرشو روی عایق سیم ، و قسمت هادی آن روی سیم برهنه که در نظر است زیر ترمینال جا گذاری و پیچ گردد قرار می گیرد. سپس وایرشو توسط ابزار پرس مناسب (بسته به سایز وایرشو) پرس می گردد تا اتصال مناسب و مطمئن بین وایرشو و سیم برقرار گردد. پس از آن ، جهت اتصال سیم و ترمینال کافی است بدنه هادی وایرشو در سلول ترمینال مد نظر قرار و پیچ گردد.
از مزیت های عمده استفاده از وایرشو در سیم کشی در مقایسه با اتصال مستقیم سیم و ترمینال بدون استفاده از وایرشو و استفاده از چسب برق جهت عایق کاری موارد ذیل را می توان نام برد :

 • اتصال مطمئن تر سیم به ترمینال
 • ایمنی بالاتر عایق کاری سیم
 • عدم نیاز به استفاده از چسب برق
 • سرعت کار بالاتر
 • قیمت مناسب تر

تکی روکشدار (E)

الف) توضیحات :
وایرشو های تکی روکشدار دارای ورودی یک سیم می باشد. یک سیم وارد وایرشو تکی شده و با ابزار مناسب پرس می شود تا ارتباط ناگسستنی فیزیکی بین سیم و وایرشو برقرار گردد. عایق وایرشو های تکی به صورت قیفی شکل طراحی شده تا سیم به سهولت در آن قرار گیرد. طول هادی مختلف برای هر سایز وایرشو جهت انطباق با انواع ترمینال ها موجود می باشد. جنس و رنگ روکش وایرشو های تکی روکشدار مطابق با استاندارد DIN می باشد.

ب) مشخصات :

 • جنس هادی : مس با خلوص ۹۵/۹۹%
 • آب کاری هادی : قلع
 • بسته بندی : ۱۰۰ عدد در بسته

دوبل روکشدار (TE)

الف) توضیحات :
وایرشو هـای دوبل روکشدار دارای ورودی دو سیم به صورت هم زمان می باشد. دو سیم وارد وایرشــو دوبل شده و با ابزار مناسب پرس می شود تا ارتباط ناگسستنی فیزیکی بین دو سیم و وایرشو و همچنین ما بین دو سیم برقرار گردد. عایق وایرشو های دوبل به صورت قیفی شکل طراحی شده تا سیم به سهولت در آن قرار گیرد. طول هادی مختلف برای هر سایز وایرشو جهت انطباق با انواع ترمینال ها موجود می باشد. جنس و رنگ روکش وایرشو های دوبل روکشدار مطابق با استاندارد DIN می باشد.

ب) مشخصات :

 • جنس هادی : مس با خلوص ۹۵/۹۹%
 • آب کاری هادی : قلع
 • بسته بندی : ۱۰۰ عدد در هر بسته

گرد (حلقوی) روکشدار (RV)

الف) توضیحات :
به منظور اتصال سیم به پیچ هادی استفاده می شود. جهت نصب سرسیم حلقوی ، پیچ هادی باز شده ، قسمت هادی سرسیم حول پیچ جا گذاری ، و پیچ بسته می شود. به منظور اطمینان از داخل شدن مقدار کافی سیم در سرسیم و اتصال مطمئن بین آن ها ، روکش سرسیم به صورت قیفی شکل طراحی شده است.

ب) مشخصات :

 • جنس هادی : مس با خلوص ۹۵/۹۹%
 • آب کاری هادی : قلع
 • بسته بندی : ۱۰۰ عدد در بسته

دو شاخ روکشدار (SV)

الف) توضیحات :
به منظور اتصال سیم به پیچ هادی ، بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ استفاده می شود. جهت نصب سرسیم دو شاخ ، بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ ، قسمت هادی سرسیم حول پیچ جا گذاری و پیچ محکم می شود. به منظور اطمینان از داخل شدن مقدار کافی سیم در سرسیم و اتصال مطمئن بین آن ها ، روکش سرسیم به صورت قیفی شکل طراحی شده است.

ب) مشخصات :

 • جنس هادی : مس با خلوص ۹۵/۹۹%
 • آب کاری هادی : قلع
 • بسته بندی : ۱۰۰ عدد در بسته

سوزنی روکشدار (PTV)

الف) توضیحات :
به منظور جلوگیری از صدمه دیدن سیم در حالت داخل شدن مستقیم به سلول ترمینال و بستن پیچ ترمینال بر روی سیم استفاده می شود. جهت استفاده ، سرسیم سوزنی به سیم پرس می شود. سپس قسمت هادی سرسیم داخل سلول ترمینال قرار می گیرد و پیچ می شود. در نتیجه ، ارتباط بین سیم و سلول ترمینال به واسطه قسمت هادی سرسیم سوزنی حاصل می شود. به منظور اطمینان از داخل شدن مقدار کافی سیم در سرسیم و اتصال مطمئن بین آن ها ، روکش سرسیم به صورت قیفی شکل طراحی شده است.

ب) مشخصات :

 • جنس هادی : مس با خلوص ۹۵/۹۹%
 • آب کاری هادی : قلع
 • بسته بندی : ۱۰۰ عدد در بسته

رابط (BV)

الف) توضیحات :
مف روکشدار به منظور اتصال دائم دو سیم به یک دیگر ، و یا افزایش طول دو سیم جهت رسیدن به یک دیگر استفاده می شود. به منظور اطمینان از داخل شدن مقدار کافی سیم در سرسیم و اتصال مطمئن بین آن ها ، روکش سرسیم به صورت قیفی شکل طراحی شده است.

ب) مشخصات :

 • جنس هادی : مس با خلوص ۹۵/۹۹%
 • آب کاری هادی : قلع
 • بسته بندی : ۱۰۰ عدد در بسته

فیشی نری روکش دار (MDD)

الف) توضیحات :
در مقابل فیش های مادگی جهت اتصال موقت دو سیم به یک دیگر استفاده می شود. با بهره گیری از یک زوج سرسیم فیشی نری و مادگی می توان صرفا با نیروی دست و بدون نیاز به ابزار اضافی عمل قطع و وصل بین دو سیم را به دفعات انجام داد. با توجه به نیاز به سختی بالا جهت امکان باز و بسته کردن زوج سرسیم به دفعات ، بر خلاف سرسیم های دیگر ، جنس هادی این سرسیم از برنج (آلیاژ مس و روی) می باشد. به منظور اطمینان از داخل شدن مقدار کافی سیم در سرسیم و اتصال مطمئن بین آن ها ، روکش سرسیم به صورت قیفی شکل طراحی شده است.

ب) مشخصات :

 • جنس هادی : برنج
 • آب کاری هادی : قلع
 • بسته بندی : ۱۰۰ عدد در بسته

 فیشی مادگی روکش دار (FDD)

الف) توضیحات :
در مقابل فیش های نری جهت اتصال موقت دو سیم استفاده می شود. این سرسیم ، قابلیت جدا شدن از سرسیم فیشی نری صرفا با نیروی دست و بدون نیاز به هرگونه ابزار را به دفعات دارد. لبه های برگشته شده سرسیم های فیشی مادگی موجب اتصال محکم و مطمئن سرسیم فیشی نری روی مقطع هادی سرسیم است. از این رو می توان از این زوج سرسیم در محیط های با ارتعاش بالا نیز بهره جست. با توجه به نیاز به سختی بالا جهت امکان باز و بسته کردن زوج سرسیم به دفعات ، جنس هادی این سرسیم بر خلاف سرسیم های دیگر از برنج (آلیاژ مس و روی) می باشد. به منظور اطمینان از داخل شدن مقدار کافی سیم در سرسیم و اتصال مطمئن بین آن ها ، روکش سرسیم به صورت قیفی شکل طراحی شده است.

ب) مشخصات :

 • جنس هادی : برنج
 • آب کاری هادی : قلع
 • بسته بندی : ۱۰۰ عدد در بسته

پایان